Да си гост в „Насам-натам“ – среща с един успешен екип

Обикновено когато завършваме образованието си, изискват от нас да докажем, че времето, прекарано в университета – не е било напразно. За магистратурата ми по „Организационна...