Децата нямат нужда от специални занимания, а от нашето време и внимание

Интервю с Марина Тодорова, слухово-речеви рехабилитатор и създател на ресурси - с акценти късно проговаряне, работа с деца, занимания у дома След три години и...