КиндиРу – скок от Австралия до България

Интервю с Елена Михайлова-Бурова Първата ми среща с КиндиРу беше през една снежна февруарска сутрин. Тогава Радина нямаше и 6 месеца. Бях запозната с методиката...