Алиса – от реалния свят до страната на чудесата (интервю с Мариана Калъчева)

Винаги съм свързвала френския език с нещо красиво, изящно, цветно, изрисувано и същевременно – тайнствено. Благодарение на този език срещнах човек с подобни качества, който...